БГ Лекари

БГ Лекари

Разговор с Бахтишен Османова - управител на Образователен център „Малвина“ – Кубрат и логопед

Бахтишен Османова: „Корените на Бъдещето са децата, затова грижата за тях трябва да е най-отговорното ни задължение “

На 01.09.2020 в Кубрат  отвори врати „Образователен център - Малвина“ . Центърът предлага частна занималня за ученици от 1 до 4 клас и и логопедичен кабинет.

В уютен, свеж интериор, съобразен с особеностите на детското развитие, специализирана и квалифицирана помощ ще предлага Бахтишен Османова. Дългогодишен педагог, който в последните години се развива и утвърждава като логопед-терапевт. В динамичното и бурно ежедневие, в което живеем, където стресът и напрежението са големи за малки и големи, нуждата от тесни специалисти е наложителна и винаги от полза.Признава, че логопедичната терапевтична работа й дава свобода и  осигурява възможност най-пълно да разгърне професионалния си потенциал и реализира идеите си.

Бахтишен Османова е завършила  в ШУ,,Епископ Константин Преславски”,Магистър Начална педагогика и Магистър логопед,във Великотърновски университет,,Св.св Кирил и Методий”-Магистър психолог.

В деня на посещението ми в центъра, станах свидетел и на първите посетители. Очарователната Кайра (на 8 години)  връхлетя с нетърпение, а широката й усмивка показа, че идва с желание и разпалено заяви, че госпожата не е само госпожа, но и приятел.

Когато децата идват с желание и показват  най-доброто от себе си искреност и доверие- там винаги се постигат желани резултати.

 

Госпожо Османова, какви услуги ще предлага центърът, нещо повече за тях?

Малвина е център за работа с деца.Предлага частна занималня,която е  предназначена за най-малките ученици, споделящи естествената си любов към знанието.Занималня, чиято цел е да развива полезни умения и таланти и да подкрепи родителите в етапите на ранното детско развитие.Място, в което  детето открива нови светове, изпълнени със срещи, приятели, мечти, събития, преживявания и опит.Аз вярвам, че чрез всеотдайната ни работа днес с децата, постигаме позитивна промяна, която е гарант за по-доброто утре на обществото ни.

Предмет на дейност на логопедичния кабинет са превенцията, диагностиката, рехабилитацията и корекцията на всички видове комуникативни нарушения при деца от предучилищна възраст и ученици. Диагностиката е базирана върху основните методи за изследване на речевите нарушения – изучаване на документацията, анамнеза на актуалното състояние, диагностична беседа, анализ на продуктите от дейността на децата и други. При постъпването в логопедичния кабинет с всяко дете се провежда пълно логопедично изследване – гнозис, праксис, импресивна и експресивна реч, след което се поставя диференциална логопедична диагноза, на базата на която се изготвя план за индивидуална логопедична терапия. В центъра се работи с деца с всички говорни и езикови нарушения.

В логопедичния кабинет се прави:

Оценка на детското развитие с рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3 (DP-3)

DP-3 позволява оценка на развитието в 5 ключови области:

-физическо развитие;

-адаптивно поведение;

-социално-емоционално развитие;

-когнитивно развитие  и

-езиково (комуникативно) развитие.

DP-3 е подходящ за деца от раждането до 12 години и 11 месеца.

 

Оценка на детския аутизъм с рейтинг скала за оценка

на детския аутизъм CARS2

Скалата е предназначена за лица над 2 годишна възраст.

CARS2 разполага с два диагностични инструмента. Единият е за оценка на типичния аутизъм чрез стандартна скала CARS 2–ST.

Другият е CARS 2–HF, който е предназначен за високофункциониращи деца, проявяващи аутистични симптоми.

Разграничаване на ранно детско заекване от нормална дисфлуентност;

Изследване на развитието на фонологичното осъзнаване при деца с типично и атипично развитие.

 

Как се роди идеята за сегашния вариант на центъра, тя не е нова за Вас и как се спряхте на името Малвина?

Идеята за този център дойде от желанието ми,и децата от дълбоката провинция в България ,да получават адекватна , спициализирана подкрепа .А що се отнася за името на центъра, в „Пинокио“ на Дисни, по книгата на фримасона Карло Колоди, Джепето се моли на най-ярката звезда в небето да има „истинско момче“. Синята фея ,Малвина, слиза от небесата и дава живот на Пинокио. По време на приключенията му да се превърне в истинско момче , Малвина напътства Пинокио по „правилния път“. Така,като Малвина, с работата ни в този център ,бих искала да се превърнем в извор на живот, вдъхновение и надежда.

Имате натрупан опит като логопед, какви са най-често срещаните логопедични проблеми при децата, с които работите?

Говорните и езикови нарушения се свързват с проблеми в комуникирането и с нарушения на звуково-артикулационните функции.

Тези нарушения или закъснения варират, от проста замяна на един звук с друг, до неспособсност да се разбира или използва езика, или до неспособност да се използва звуково-артикулационния апарат за продуциране на разбираема реч.

Комуникационните способности на едно дете се смятат за закъснели, ако  са забележимо изостанали от техните връстници, по отношение на тяхната реч, или езикови способности.

Видове често срещани езиково-говорни нарушения

  • артикулационни (дислалия)
  • пълна или частична липса на реч -алалия, общо недоразвитие на речта)
  • на темпа и ритъма на речта (заекване, запъване)
  • на писмената реч:
  • на четенето (дислексия)
  • на писането (дисграфия)

Добрата ефективна работа зависи от технологията, от методиката. Вие на какво ще заложите в работата си с деца, които изискват набор от различни техники и методи?

Разбира се,че са важни както технологиите,така и методиките за работа, и тяхното правилно и адекватно съчетаване и използване,но аз мисля,че почти всеки отдаден на работата си специалист,  за да бъде логопед, да иска да работи като такъв,му е необходимо много повече от това просто да си служи умело с логопедична сонда (звучи страшно, но не е, става дума за обикновен помощен инструмент) и да демонстрира на пациента правилната артикулационна позиция. Освен професионалната компетентност е необходимо да има чувствителност да  се забелязват спецификите на пациента . Трябва да се осъзнае, че всяко дете е една индивидуалност със своите предпочитания и модели на поведение. Трябва да се интересуваш какво го вълнува, кое го притеснява, с какво можеш да го грабнеш и впечатлиш, така че да го спечелиш като съюзник в борбата за преодоляване на проблема–бил той чисто говорен, езиков или поведенческu.

Все повече родители, осъзнават необходимостта от работа със тесен специалист в името на доброто физическо и психическо здраве на децата си. Каква препоръка ще дадете на тези, които все още се колебаят?

Езиково-говорните нарушения са сред най-широко разпространените разстройства в детска възраст.Те дават силно отражение върху психичните процеси и върху процеса на комуникацията и са свързани с появата по-късно на проблеми с ученето, както и на емоционални и поведенчески разстройства.Ранното им диагностициране и лечение е изключително важно за по-късното личностно и социално функциониране в юношеството и зрелостта.  Някои нарушения в  детското развитие, не са заболявания, но водят до проблеми в обучението , поведението и нормалната речева комуникация .Тези нарушения причиняват на децата страдания, комплекси за малоценност и понякога провокират поява на агресивност.
Твърде често родители, а за съжаление и някой лекари мислят, че тези нарушения ще се изживеят от детето и с възрастта всичко ще отмине. Тази тактика на изчакване е много погрешна, защото дори да се преодолее с времето, едно заекване например, в детето остават като трайни последици чувството за непълноценност, тревожност и комплексираност. Всеки родител, който има притеснения относно езиково-говорното развитие и комуникативните умения на своето дете би могъл да направи консултация с логопед.

Ранното посещение на логопед би дало възможност за  правилна преценка на езиково-говорното развитие на детето съобразно неговата възраст. При част от децата консултацията със специалист може да отхвърли хиляди ненужни съмнения и притеснения на родителите, а в случаите ,когато има необходимост , речевото развитие може да бъде стимулирано най-напред в естествена среда, преди започване на логопедична терапия.

Ранната идентификация и започване на въздействие винаги  е много по-ефективна и позволява по-лесно преодоляване на проблема.

Пълноценното формиране и развитие на устната реч до започване на училище е основна предпоставка за качественото усвояване на писмената реч.

 

 

Госпожо Османова, аутизмът болест ли е или става дума за характер, поведение? Все по- често деца биват диагностицирани като такива?  Какво е важно за един родител да знае и от къде трябва да започне?

Аутизмът  е вид генерализирано разстройство, което засяга развитието на мозъка, оттам и поведението на човека. Обикновено се появява през първите три години от живота ,като абнормно развитие със специфични характеристики. Аутизмът е едно от най-нетрадиционните заболявания, което съвременната медицина третира като „състояние“. Причините за появата му все още остават не докрай изяснени. Неврологичните изследвания сочат, че при аутизма има малфункция на мозъка на детето. Силно внимание се обръща към генетичните фактори. Като цяло много учени защитават идеята, че аутизмът е генетично заболяване, или че именно проявата на редица гени, води до симптомите и протичането му. И все пак все още не е ясно, кои точно фактори отключват действието на тези гени. Поради тези причини няма и конвенционално лечение за това състояние. Децата, които страдат от аутизъм, обикновено имат проблеми в социалното взаимодействие, езика и поведението. При всяко дете симптомите на аутизъм са различни. Има няколко ранни признака, по които  може да бъде разпознат. Това са липсата на говор след 2 –годишна възраст, отклонение в поведенчески реакции, трудна концентрация, проблеми с храносмилателната система и нетипично поведение спрямо останалите деца на неговата възраст. Някои деца с аутизъм показват внезапни промени в настроението с избухвания в смях или плач, без видима причина.

Въпреки че причините за аутизма все още не са напълно изяснени,искам да подчертая,че както при всяко заболяване,  колкото по-рано децата получат терапия, толкова е по-добре. Ранната интервенция води до големи разлики в протичането на това нарушение, затова е важно родителите,  да знаят предупредителните знаци за аутизма и как и къде да потърсят помощ.

 

Като дългогодишен учител, моля коментирайте накратко проблемите на съвременното образование и по специално на началното образование?

Когато говорим за образованието у нас, от години говорим предимно за проблеми. Освен вътрешните неуредици на системата, недофинансирането и накърнения й престиж, резултатите от нейната работа – качеството на полученото образование – е най-вече в центъра на общественото внимание.Като започнем от 40-те процента функционално неграмотни ученици и завършим с твърде тежките раници, можем да изброим какво ли не между тях. Всички проблеми на получаваното у нас масово образование всъщност изразяват един проблем,който е следствие на единствения проблем на българското образование,а именно  липсата на концептуалност и на идеология. Нужна е цялостна промяна на архитектурата и поднасянето на съдържанието. Слагането и махането на отделни парчета е безсмислено. Трябва да се променят самите тъкан и контекст на училището у нас. 

Какво искате да видите в съвременното училище, а още не се случва?

Училище-Живот или училище, в което децата ще се научат как да живеят.

Когато завършат, децата трябва да са психически, емоционално и физически здрави, възпитани, уверени в себе си, способни да мислят, чувстват, да работят и да бъдат удовлетворени.

Какви предизвикателства си поставяте в професионален план?

Посредственият учител разказва. Добрият учител обяснява. Най-добрият показва нагледно. Великите учители вдъхновяват. Но на малцина е отредено да бъдат велики учители, а за посредственост няма място в училище. Затова човек, избрал учителската професия, трябва да бъде добър учител, който се стреми да бъде най-добрият – най-добрият специалист в своята област, най-добрият пример за своите ученици. Учителите и учениците са лицето и душата на училището, два свята, които всеки ден взаимно се откриват и обогатяват, докосват се, а след всеки допир вече нищо не е същото. Съдбата на учителите винаги е била да се раздават, безрезервно и безусловно. Успехите на учениците са и успехи и на учителя, постиженията им – негова единствена награда. Може би днес, когато повсеместно говорим за интерактивност и интердисциплинарност в обучението, дигитални технологии, иновации и т.н., и т.н., когато виртуалният свят започва да измества и замества действителния, живия, пълнокръвния и пълноцветния, е още по-важно да преоткрием учителя като ЧОВЕК, да потърсим човешките, непреходните стойности. Да потърсим него, добрия учител. И нека не го бъркаме с модерния и иновативния.Моето предизвикателство е - ДА БЪДА ДОБЪР УЧИТЕЛ! Работата с децата срещна в мен природните ми способности и личните ми страсти. Всъщност аз се занимавам с нещо, което ОБИЧАМ, и така се чувствам най-близо до себе си.

 Източник: д-р Надие Карагьозова - Нади

Повече информация тук.