БГ Лекари

БГ Лекари

Генетични изследвания

„ЛАБОРАТОРИЯ ПО ГЕНОМНА ДИАГНОСТИКА“ - гр. София

Лаборатория по Геномна ДиагностикаЦентър по молекулна медицинаКатедра Медицинска химия и БиохимияМедицински Факултет, Медицински Университет - София Проф. д-р Иво Кременски…

Проф. д-р Иво Кременски - Генетик гр. София

Проф. д-р Иво Кременски е експерт по генетичен скрининг и диагностични генетични и геномни изследвания при: бременни, новородени, след спонтанни…