БГ Лекари

БГ Лекари

Генетични изследвания

„ЛАБОРАТОРИЯ ПО ГЕНОМНА ДИАГНОСТИКА“ - гр. София

Лаборатория по Геномна ДиагностикаЦентър по молекулна медицинаКатедра Медицинска химия и БиохимияМедицински Факултет, Медицински Университет - София Проф. д-р Иво Кременски…