БГ Лекари

БГ Лекари

Терапия на чувства

Как мога да съм ти полезна като Терапевт на чувства?

"Гневът, критиката и чувството за вина са най-вредните модели на мислене. Ако се освободим от негодуванието си, можем да преодолеем дори и рака."-Луиз Хей

"Трябва да се освободим от миналото и да простим на всички."

"Ние сами създаваме всяка тъй наречена „болест" в тялото си. Това, което мислим за себе си, става истина за нас. Всеки човек, включително и аз, е изцяло отговорен за всичко в своя живот - и за най-хубавото, и за най-лошото."-Луиз Хей

"Ние създаваме ситуациите, а след това се отказваме от силата си, като обвиняваме друг за разочарованията си. Нито един човек, никое място и никакъв предмет няма власт над нас, тъй като ние сме единствените, мислещи със своя ум. Ние сътворяваме преживяванията си, действителността около нас и всички участници в нея. Когато постигнем спокойствие, хармония и равновесие в съзнанието си, ще ги открием и в живота си."-Луиз Хей

"Няма значение какъв е проблемът, главният въпрос, върху който трябва да се работи, е любовта към себе си. Това е „магическата пръчка", която премахва проблемите. Припомнете си случаите, в които сте се чувствали доволен от себе си и как ви е вървял животът тогава? Помните ли бремето, когато сте били влюбени, и как през тези периоди изглежда не сте имали проблеми? Е, добре, любовта към себе си ще ви накара да усетите такъв прилив на хубави чувства и късмет, че ще танцувате във въздуха."-Луиз Хей

Не живей в обида, страх, гняв, срам, аз - Латинка, ще ти помогна!

Създадох за теб шестдневна програма "Терапия на чувства", с която ще преработиш страхове, гняв, обида, вина срам, завист!

Как да сме в баланс и вътрешен мир, когато всичко около нас е в хаос?

Терапия на чувства, едно пътуване към себе си и терапевтиране на страховете ти, срама ти, обидата ти, гнева ти!

Включи се в шестдневната програма "Терапия на чувства", за да терапевтираме тези чувства, които ти пречат да вървиш напред по пътя на живота ти-те те спъват!!!

https://latinkapaseva-e14bb.gr8.com/

Факт е, че радостта от живота и щастието увеличават жизнените сили и енергия ни.

Агресивните мисли създават болезнени събития и преживявания, които предизвикват дисбаланс в нас и разрушават имунната ни система.

Много често сами си създаваме излишни и безсмислени стресови ситуации, като се вкопчваме в ненужни битки, при които държим на всяка цена да бъдем победители, без да се замисляме за цената, която плащаме.

Не стойте в страха, обидата, срама и чувството за вина-терапевтирай ги с мен Латинка.