БГ Лекари

БГ Лекари

СТМ ПЛЮС ООД - Служба по трудова медицина, София Избрана

 

СТМ ПЛЮС ООД

СТМ ПЛЮС ООД гарантира качествени и бързи услуги в следните направления:
1. трудова медицина

 • оценка на риска,
 • програми след оценка на риска,
 • изготвяме документи за участие в европрограми
 • разследваме трудови злополуки
 • разследваме професионални заболявания

2. всички видове обучения

 • по първа помощ,
 • по безопасност и здраве,
 • по Наредба РД - 07-2 за инструктажите
 • по изискванията на координатор по БЗР в строителството
 • други специализирани обучения


3. измервания

 • измерваме шум
 • измерваме осветеност
 • измерваме микроклимат - температура, скорост на движение на въздуха и относителна влажност
 • измерваме неойонизиращи лъчения - от далекопроводи, от клетки на мобилни оператори и други
 • измерваме топлинно натоварване
 • измерваме всичко по електробезопасност - контакти (импеданс), защитно заземление, мълниезащита
 • дефектно токова защита
 • съпротивление на изолацията
 • временни електрозахранвания
 • измерване въглероден диоксид в помещения
 • контрол на вентилационните системи
 • продаваме станции за измерване на въглероден диоксид в помещения
 • продаваме Дефибрилатори за непрофесионалисти - говорят на български език и ви помагат за реанимация на пострадалия човек

4. профилактични медицински прегледи - при вас на място - ехографски преглед на всички вътрешни органи, щитовидна жлеза, млечна жлеза и простата; прегледи от интернист с ЕКГ,
кръвна захар и урина, измерване на костна плътност (остеоденситометрия), специализирана медицинска везна и електронен ръстомер

5. трудово правни консултации за работодатели

6. анализ на здравно състояние

7. термографска камера - обследване на електрически табла, горещи точки в производството и течове по обекти

 

 

 

 

 

Ключови думи: трудова медицина, всички видове измервания, шум, осветление, микроклимат, вентилация, импеданс, защитно заземяване, мълниезащита, дефектно токова защита, съпротивление на изолацията, термографска камера, всички видове обучения - първа помощ, за инструктажите по Наредба РД 07-2, за координатор в строителството, за безопасност и здраве, профилактични медицински прегледи, трудово правни консултации, производствени характеристики, други услуги - по договаряне